BACK

Lundman (1988)


Publication: Lundman, B. 1988. Jordens folkstammar. Huddinge.

Europid

Blonda Raser

Nordisk (Nordras)
Skando-Nordisk
Fälisk
Nordatlantisk

Östbaltisk
flera underraser...

Mörka Raser

Mediterran
Arabid
Nordindid
Gangid (Gracil-Indid)
Östmediterran
många underraser...

Dinarisk

Armenid (Anatolid)

Alpin
Östalpin
flera underraser...

Lappska

Berid

Paleo-atlantida
Tydal

Volgid (Vjatkid)

Ainoida (kan ävn föras till den indoaustraliska gruppen)
Mongolisk

Nordmongolid

Altaj-rasen
Gobid
Kumid
flera underraser...

Beringid
Eskimid
Tjuktjid

Sydöstmongolid

Sinid

Malajid

Dajakid

Indianska

Istmid

Silvid

Flera raser ...

Negrida

Eg neger

Sudanid

Nilid

Flera raser ...

Dvärgnegrer

Bambutid

Sanid
par underraser...

Indoaustraliska

S- och SÖ-asatiska

Veddid

Indomelanid

Malid

Negrito

Andamanisk

Australisk

Australid
Nordaustralid
Sydaustralid

Bukaid

Blandraser

Litorala

Polynesid