BACK

Lundman (1967)


Publication: Lundman, B. 1967. Geographische Anthropologie. Rassen und Völker der Erde. G. Fischer, Stuttgart

Europid

A. Kaspid
I.)
a)
Wolgid
Ostbaltid
Tavastid
Savolaxid
Präpontid
b)
Lappid (Skandolappid)
Ostalpine
II.)
a) Ostmediterranid
Pontid
Iranid
Nordindid
Gangid
Nesid
Saharid (Südmediterranid)
Ägyptid
b) Ostnordid
III.) Taurid
Dinarid
Armenid (Anatolid)
Mtebid
Karpatid
B. Atlantid
I.)
a)
Paläo-Atlantid
b)
Nordid
Fälisch
Skandonordid (Skandoid)
Nordatlantid
c)
Berid
Westmediterranid
Baskid
Arabid
Syrid
II.)
Westalpinid
Mongolid

A. Nordmongolid
I.)
Altaid
Gobid
Taigid
Kumid
II.)
Beringid
Tschuktschid
Eskimid
A. Südostmongolid
I.)
a)
Sinid
Hoid
Kiangid
Kantonid (Südsinid)
b)
Dayakid
II.)
Palaungid
III.)
Malaid
Amerkanid (Indianid)

A.
I.)
Fuegid
II.)
Californid
III.)
Venezuela group
B.
I.)
a)
Campid
Mexicid
b)
Isthmid
c)
Amazonid
Andid
Silvid
Patagnod
Pampid
C.

(Eskimid)
Deneid
Negrid

A. Eunegrid
I.)
Sudanid
Senegalid
Nilid
Dinkaid
Schillukid
II.)
Kaffrid
III.)
Hylänegrid
A. Nanonegrid
I.)
Bambutid
II.)
Sanid
Karroid
Kalaharid
Indo-Ozeanisch

A.
I.)
Ainoid
Weddid
Gondid
Indomelanid
II.)
Malid
Negritid
Andamanid
B.
I.)
Australid
Süd-Australid (Murrayid)
Nord-Australid (Carpentarid)
Nesid
II.)
Bukaid

Mixed types:

Litorid (Armenid+West-+Südmediterranid)
Turanid (Kumid+other Mongolids+Ostmediterranid)
Tibetid (Sinid+Ostmediterranid)
Khmerid (Malaid+Weddid)
Polynesid (Nesid+Dayakid+Amerikanids)
Arizonid
Äthiopid (Sudanid+Saharid(+Arabid+Kaffrid))
Khoid (Sanid+Europids)
Papuid (Nordaustralid+Bukaid+Nesid)
Jakunin
Kubuform
Pamirid