BACK

Lundman (1943)


Publication: Lundman, B. 1943. Jordens Människoraser och Folkstammar. Nybloms Förlag, Uppsala.

Europeaner

A. Östeuropeaner
I.) Protoeuropeaner
Weddider
Ainuiderana
Wjatkiderna

II.) Kaspaner
Kaspida
Pontina
Saharina
Indina
Afghanina
Egyptina
Polynesina
Östnordider
Aistin
Arin
Taurider
Dinariner
Mtebin
Armeniner
Karpatiner
Pamirida
Östbaltider
Savolaxiner
Tavastiner
Variner
Gorinerna

B. Atlantaner
I.)
Tydalider
Västmediterranera
Berina
Insulina
Baskina
Arabina
Västnordider (Nordras)
Göta (Svea)
Falina (Västfaliska)
Västmanlandstypen
Kanarinerna
Nordatlantina
II.)
Västalpina
Strandina
Cevennina

Mongolaner

A. E.G. Mongolaner
I.) Altainer
Sibiriderna
Obinerna
Korjakinerna
Kackina
Altaiderna
Kumin
Tungin
II.) Nanhaianer
Dajakider
Sinider
Hoiner
Kianginer
Palaungider
Malajider
Chukiangina

B. Amerindaner
I.)
Fuegider
Pacifider
II.)
Eskimider
Campider (Lagider)
Silvider
Andider
Centraliner
Peruviner
Brasiliner
Patagonider

Negraner

A, Oceanonegraner
I.)
Sydaustraider
Indomelanider
Malin
II.)
Papuider
Negritider
Tapirider

A, Afronegraner
I.)
Sudanider
Dinkider
Scharider
Bambutider
II.)
Sanider
Kaffrider
Hottentoternas
Etiopiderna
Palenegriderna