BACK

Drexel (1955)


Publication: Drexel, A. 1955. Die Völker der Erde. 2nd Ed. Akademie Verlag. Zürich.

Europid
Ainuide
Fenno-Nordisch
Dalo-Nordisch (Dalo-Fälisch)
Teuto-Nordisch
Alpin
Osteuropid
Sudetisch
Lappid (Lapponid)
Dinaroid
Norisch
Armenoid
Kaukasid
Mediterran (Meridional, Südeuropid)
Irano-Indid
Iranid
Indid
Semito-Arabid
Libo-Berberid
Libid
Berberid
Polynesid

Negroid
Aethiopid
Sudanid
Bantuid
Kongoid
Negrillen
Khoinid
Dravidid
Tamilid
Kolarid
Weddid
Gondid
Malid
Wedda
Nordindid
Zentral-Pygmid
Andamanid
Paläindid (Semangid)
Negrito
Australid
Australo-Pygmoid
Palä-Australid
Melanesid
Insular
Neuguinea
Tasmanoid
Melanesid-Pygmoid (Neuguinea-Pygmid)

Mongolid
Turanid
Südmongolid
Mittelmongolid
Sinid
Japanid (Nipponid)
Siamid
Nordmongolid
Sibirid
Tungid
Arktid

Amerindianide
Subarktid
Zentralid
Mexikanid
Amazonid
Andid
Subandid
Selavsid
Eskimid
Nordatlantid (Prärid)
Südatlantid (Pampasid)
Nordpazifid
Kalifornid
Ostbrasilid (Lagid)
Magellanid