BACK

Czekanowski (1967)


Publication: Czekanowski, J.. 1967. Cz owiek w czasie i przestrzenie. Pa stwowe Wydawnictwo Naukowe. Warsaw.

White
Nordic
Mediterranean
Armenoid
Oriental

White (mixed):
Dinaric
Litoral
Subnordic
Alpine
Sublapponoid
North-western
Paleo-Europeid

Black
Nigritian

Black (mixed):
Austro-African
Negroid
Australoid
Meridional
Mediterranoid

Yellow
Arctic
Lapponoid

Yellow (mixed):
Pacific
Central-Asiatic
Paleo-American
Paleo-Asiatic